Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

“Nieuwe aanpakken ontwikkeld tijdens pandemie”

mentale-gezondheid-2 Verslag
Impressie Verdiwel Lab.

Tijdens de pandemie zijn in de organisaties van meerdere leden nieuwe aanpakken ontwikkeld, vaak voor jeugd, vaak met een preventieve inslag. En vaak op het snijvlak van sociaal werk en jeugdzorg of op het snijvlak van sociaal werk en onderwijs. In dit Verdiwel Lab wisselden deelnemers inzichten en ervaringen uit. Marcel Bastiaansen van Participe in Alphen aan den Rijn en Verdiwel voorzitter Sofie Vriends van Haarlem Effect verzorgden elk een pitch, waarna zij met de andere deelnemers in gesprek gingen over hun vragen en ervaringen.

Marcel vertelde over aanpakken die tijdens de pandemie zijn ontwikkeld of door de pandemie in een stroomversnelling kwamen, zoals online jongerenwerk. Ook vertelde hij over “Welzijn bij de les”. Dat is jongerenwerk in en rond scholen: jongerenwerkers zijn daar structureel aanwezig. Bovendien deelde hij inzichten en ervaringen met hoe sociaal werk het beroep op (jeugd)zorg kan voorkomen of beperken.  

Sofie belichtte nieuwe aanpakken die Haarlem Effect tijdens de pandemie ontwikkelde, met medefinanciering door het Oranje Fonds en het VSB-fonds. Er gaat een laagdrempelig “Inloopcentrum mentale gezondheid” van start, waar getrainde peers een belangrijke rol gaan spelen. Tenslotte vertelde Sofie over een door haar organisatie en de Hogeschool ontwikkelde methodiek om jeugdigen een intensief traject te bieden, met groepsbijeenkomsten en getrainde peers en directe lijnen met school.  

Organisaties voor sociaal werk ontwikkelden nieuwe aanpakken tijdens de pandemie. Vaak vroegen gemeenten en ketenpartners daarom, vaak was het eigen initiatief. Het herkenbare dilemma is dan: als we steeds nieuwe dingen doen, moeten we dan geen afscheid nemen van oude activiteiten?  

 Een onbekend aantal Verdiwel-leden profiteert van de NPO-gelden en van subsidies van onder meer het Oranje Fonds. Marcel heeft de ervaring dat ook bedrijven bereid zijn financieel bij te dragen aan sociaal werk. Sofie betoogde dat je ondernemerschap toont als je je minder afhankelijk maakt van subsidies en meer profiteert van fondsen. Op die manier creëer je extra ruimte voor innovatie. En zo was het thema voor het volgende Verdiwel Lab  al weer vastgesteld! Op 1 april vindt het Verdiwel Lab “Meer ondernemerschap, minder afhankelijk van subsidies” plaats. Van 11.00 tot 12.00 uur. Doe je mee? Meld je dan aan via keesneefjes@verdiwel.nl  

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie