terug naar overzicht

Terugkijken webinar “Contextueel organiseren” met Freek Peters

freek-peters Verslag
Terugblik op het webinar.

Leden konden live deelnemen aan dit webinar, en kunnen die nu terugzien. Leden
kunnen de link opvragen via Kees Neefjes.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie