Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Terugkijken webinar “Onbehagen”

bas-heijne Verslag
In juni 2021 vond het webinar 'Onbehagen' plaats. “Onbehagen” van Bas Heijne is een spraakmakende analyse van het fenomeen maatschappelijke onvrede, waarmee het sociaal werk steeds duidelijker wordt geconfronteerd. Niet alleen het populisme, maar ook het neoliberalisme maakt zich volgens Heijne schuldig aan leugens. Toch heeft het neoliberalisme de andere grote ideologieën overleefd en overwonnen, maar de basisprincipes daarvan zouden opgepoetst moeten worden en aangepast aan onze tijd. Panelleden Sofie Vriends, Marc Schats en Wim Bosch zien in alle onbehagen en onvrede wel degelijk aanknopingspunten voor het sociaal werk!

Leden konden live deelnemen aan dit webinar, dat nu voor leden als uitzending te zien is. Ledenkunnen de link opvragen via Kees Neefjes.

Lustprincipe versus realiteitsprincipe
Heijne analyseert maatschappelijke onvrede en populisme aan de hand van twee kernbegrippen van Sigmund Freud: het lustprincipe en het realiteitsprincipe. Hij combineert uitkomsten van onderzoek met zijn eigen waarnemingen na de aanslag op de redactie van Charlie Habdo en als deelnemer van een verkiezingsbijeenkomst van Donald Trump. Volgens Heijne probeert het populisme het realiteitsprincipe buiten spel te plaatsen. Als aanhangers van het populisme onderscheidt hij enerzijds de egocentrische en verwende burgers die zich als diva’s gedragen en intolerant zijn voor andere opvattingen. En anderzijds burgers die autonomie krijgen aangepraat, maar in hun dagelijks leven vooral een verlies van autonomie ervaren. Alle middenpartijen — inclusief de PvdA — propageerden volgens Heijne de
participatiesamenleving. ‘Als je als overheid je handen van burgers aftrekt, daarop bezuinigt, het die burgers zelf laat doen en roept dat het dan vanzelf wel goed gaat, dan is dat eigenlijk een leugen.’
Sociale samenhang versterken met kleine verhalen Als bestuurders van organisaties voor sociaal werk zien alle drie panelleden mogelijkheden om sociale samenhang in buurten te versterken met ‘kleine verhalen’. Wim Bosch vertelt dat dreigende rellen na de instelling van de avondklok hebben geleid tot nieuwe verbindingen tussen jongeren en jongerenwerkers. ‘Ik ben hoopvol over het kleine verhaal’. Als je in sociale samenhang investeert, het gevoel van “onze buurt” versterkt, dan levert dat betrokkenheid op en kun je stappen maken,’ betoogt Marc Schats. ‘Wij kunnen meer investeren in netwerken en zorgen dat bewegingen lokaal beter gaan lopen,’ zegt Sofie Vriends.
Volgens Heijne werkt dat allemaal extra goed als die kleine verhalen onderdeel vormen van een groter verhaal over bijvoorbeeld duurzaamheid.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie