terug naar overzicht

Inspanningen en resultaten sociaal werk meetbaar maken

mike-hoogveld-agile-managen Verslag
“Inspanningen en resultaten sociaal werk meetbaar maken" is de titel van het Verdiwel College dat Mike Hoogveld op 12 november verzorgde in De Observant in Amersfoort.

“Inspanningen en resultaten sociaal werk meetbaar maken” is de titel van het Verdiwel College dat Mike Hoogveld op 12 november verzorgde in De Observant in Amersfoort. Hij presenteerde een ‘piramide’ waarin alles logisch aan elkaar gekoppeld is: van purpose naar strategie, naar doelen, naar prioriteiten, naar activiteiten en tot slot tot de resultaten daarvan. Belangrijke succesfactoren zijn volgens Hoogveld dienend leiderschap en duidelijke kaders plus maximale vrijheid voor medewerkers om hun werk goed te doen.

Download hier het volledige verslag.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie