Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

De rol van sociaal werk in de transitie van zorg naar gezondheid

screenshot Webinar
Vrijdag 5 juli vond het live Verdiwel webinar over "De rol van sociaal werk in de transitie van zorg naar gezondheid" plaats. Tijdens dit boeiende webinar, opgenomen in Utrecht bij Q-Consult Zorg en geleid door Leonie Voragen, bespraken Roland van der Heijden, Marije Eillebrecht-van der Kam en Vincent Theunissen de cruciale rol van sociaal werk bij deze transformatie.

Een belangrijk thema was de benadering van sociaal werk als het ‘hoofdveld’ in plaats van het ‘voorliggend veld’. Inwoners en de gemeenschap moeten centraal staan en sociaal werk vervult hier een sleutelrol in. Dit perspectief zorgt ervoor dat welzijn niet als verlengstuk gezien wordt, maar neemt de samenleving als basis, waarbij zorg juist aanvullend is.

Dit en meer, zoals mooie voorbeelden en de noodzaak van regionale samenwerking, is te bekijken op het YouTube kanaal van Verdiwel – beroepsvereniging voor directeuren & bestuurders in sociaal werk.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie