Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Webinar Netwerksamenwerking

afbeelding-webinar Webinar
Vrijdag 15 maart jl. was het live webinar over netwerksamenwerking onder leiding van Pieterjan van Delden (Andersson Elffers Felix). Was je niet in de gelegenheid live te kijken, bijvoorbeeld omdat je een bijdrage leverde aan NLDoet, dan kun je het webinar terugkijken. Zie onderaan dit bericht.

 

De tafelgasten van Pieterjan van Delden waren:

 • Afien Spreen, ervaren bestuurder en toezichthouder in zorg en onderwijs
 • Erik Koekoek, Strategisch adviseur gemeenten bij Zilveren Kruis Zorginkoop
 • Floris Gerritsen, Strateeg sociaal domein bij de gemeente Ede
 • Marcel Bastiaansen, vertegenwoordiger van 13 welzijnsorganisaties binnen Transmuralis, bestuurder Participe en bestuurslid Verdiwel.

Pieterjan gaf een korte introductie op basis van zijn kennis en ervaring op het gebied van netwerksamenwerking en ging daarbij in op de volgende punten:

 • Verschil tussen beleidsmatige en uitvoeringsgerichte netwerken – eerste is gebaseerd op consensus, tweede op gezamenlijke productiviteit (‘motortjes’)
 • Verleiding om samenwerking te verbreden versus vereiste focus om die hanteerbaar te houden
 • Samenwerken betekent inleveren op autonomie, niet op identiteit
 • Horizontale samenwerking vraagt ook om verticale samenwerking

Vervolgens is hij met zijn tafelgasten in gesprek gegaan aan de hand van een aantal stellingen:

 1. Wanneer levert netwerksamenwerking wat op? Gaat er niet veel tijd verloren aan allerlei samenwerking, geeft het niet nieuwe versnippering?
 2. IZA zet in op ontlasting van zorg met behoud van kwaliteit. Het sociaal domein en welzijn moeten hieraan een bijdrage leveren. Maar ook hier lopen de professionals vol. Wordt het probleem zo niet verplaatst in plaats van opgelost?
 3. Welzijnsorganisaties hebben een zwakke positie in het hele veld van zorg en welzijn. Zorgaanbieders werken vaak regionaal, welzijnsorganisaties voornamelijk lokaal. Hoe kunnen welzijnsorganisaties toegroeien naar een steviger rol in het veld?
 4. Hoe hou je je identiteit en meerwaarde als welzijnsorganisatie in netwerksamenwerking? Kun je die samenwerking ook strategisch gebruiken om een betere positie op te bouwen? Maar dan moet ik er wel invloed op hebben!

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Kennis
 • Ervaring
 • Intervisie
 • Expertise
 • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie