Thema’s

Maatschappelijke thema's

Uitgangspunt van haar nieuwe koers is dat Verdiwel meer wil dan alleen leden inspireren: naast het delen van inzichten en ervaringen, komt meer nadruk te liggen op doen. Op implementatie van nieuwe aanpakken en dergelijke.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat alle activiteiten mede tot stand komen door de inzet van actieve leden. Daarbij geldt het onderscheid tussen geplande bijeenkomsten als het Verdiwel College, de Verdiwel Lezing en de Najaarsworkshop met thema’s die veel leden aanspreken enerzijds. En flexibele initiatieven via platforms in combinatie met sociale media anderzijds. Bijvoorbeeld het Verdiwel Lab. Deze flexibele initiatieven kunnen gekoppeld zijn aan een geplande bijeenkomst en langer actief zijn. Daarnaast kan het platform worden gebruikt voor specifieke thema’s die voor een beperkt aantal leden interessant zijn. Meer dan 40 leden hebben thema’s aangedragen waaraan Verdiwel aandacht zou moeten besteden. Die suggesties komen goed van pas bij de invulling van activiteiten. Uiteraard is Verdiwel flexibel en is er altijd ruimte om aandacht te besteden aan actuele vraagstukken, zowel in bijeenkomsten voor alle leden als bij onderlinge uitwisseling door kleine groepen op het platform.

In de nieuwe koers worden geplande activiteiten door werkgroepjes van leden, bestuursleden en de beleidssecretaris voorbereid, zodat deze activiteiten optimaal aansluiten bij de behoefte van leden en een minder vluchtig karakter krijgen. Zo’n werkgroepje kan andere leden bij de voorbereidingen betrekken door hen te polsen over het betreffende thema. Of door leden input te vragen, good practices of suggesties voor sprekers. Of door follow-up discussies te organiseren. Geïnteresseerde leden kunnen de platformfunctie gebruiken om voor langere tijd kennis en ideeën uit te wisselen. Daarbij combineren ze het gebruik van de website en sociale media. Groepjes kunnen gebruik maken van LinkedIn en kunnen elkaar treffen via Teams.

Delen op platform
We hebben een nieuwe website en ontwikkelen in Teams verschillende platforms met allerlei nieuwe mogelijkheden. Dankzij die platformfunctie kunnen groepen leden thema’s uitdiepen, broedplaatsen organiseren, ledenpeilingen plaatsen en intervisie opzetten. Deze initiatieven kunnen kort- of langdurig actief zijn, afhankelijk van de wensen van betrokkenen. Groepjes leden die binnen een regio – of juist verspreid door het land – een gezamenlijke intervisie willen organiseren, kunnen gebruik maken een eigen, besloten platform binnen de Verdiwel omgeving in Teams. Deelnemers van alle platforminitiatieven besluiten zelf of zij hun content met iedereen delen of niet. Het kan dan gaan om zowel brede thema’s als een betere aansluiting tussen jeugdzorg en sociaal werk, als om specifiekere thema’s als onderling uitwisselen over het thema fuseren met andere organisaties. En om zowel langdurige platformfuncties als kortdurende, zoals ledenpeilingen.

Vier themacategorieën
Op basis van suggesties van leden heeft het bestuur vier brede thema’s vastgesteld:
1. Maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen;
2. Netwerksamenwerking in het sociaal domein;
3. Nieuw leiderschap;
4. Meten en verantwoorden inzet sociaal werk.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele én informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie