Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

VNG webinar ‘Samen werken aan IZA en GALA’

illustratie-vng Impressie
In dit webinar op 9 juli 2024 zijn verschillende vormen en manieren van samenwerken rondom de opgaven uit GALA en IZA besproken. Het webinar werd ingestoken vanuit casuïstiek met interessante voorbeelden (Health Hub Utrecht en GEM-aanpak regio Noord-Veluwe) waarop gereflecteerd wordt vanuit kennis over samenwerking.

Een van de grootste uitdagingen is het overbruggen van verschillen tussen diverse domeinen zoals zorg, sociaal en fysiek, die elk hun eigen taal, cultuur en werkwijzen hebben. Er wordt opgemerkt dat veel samenwerkingsverbanden al bestonden of aan het ontkiemen waren voordat formele programma’s zoals IZA en GALA werden geïntroduceerd. Deze programma’s kunnen echter wel dienen om bestaande initiatieven te versnellen of een impuls te geven.

Er wordt benadrukt dat succesvolle samenwerking gebaseerd is op een gedeelde ambitie, wederzijds begrip van elkaars belangen, goede persoonlijke relaties en flexibele organisatiestructuren. Het opbouwen van deze relaties en het creëren van vertrouwen kost tijd en geduld, maar is essentieel voor succesvolle samenwerking. Er wordt daarnaast benadrukt dat samenwerken vaak betekent dat oude werkwijzen moeten worden losgelaten om samen iets nieuws te creëren. [zie Verdiwel webinar 15 maart 2024 over Netwerksamenwerking]

De rol van de overheid, met name het ministerie van VWS, verschuift van een top-down benadering naar een meer faciliterende rol in regionale samenwerking. Er wordt nagedacht over lange-termijn financiering en systeemveranderingen om deze samenwerking te ondersteunen. Financiering en betaaltitels worden genoemd als potentiële belemmeringen, maar er wordt ook aangegeven dat het belangrijk is om te kijken naar wat nu al mogelijk is zonder te wachten op nieuwe financiering.

Praktische adviezen worden gegeven, zoals het investeren in relaties en gedeelde taal, het bespreekbaar maken van belangen, en het organiseren op verschillende schaalniveaus. [zie Verdiwel webinar 5 juli 2024 over De rol van sociaal werk in de transitie van zorg naar gezondheid] Ook wordt het belang benadrukt van het aanpassen van organisatiestructuren om beter aan te sluiten bij netwerksamenwerking.

Voor de toekomst wordt het belang van lange-termijn denken en financiering onderstreept, evenals de noodzaak van continuïteit in beleid en samenwerking. Betrouwbaarheid en vertrouwen tussen partners worden gezien als cruciale elementen. De discussie sluit af met een oproep tot geduld, transparantie en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, evenals de aankondiging van kennisateliers (alleen voor ambtenaren, max. 2 per gemeente) voor verdere uitwisseling en leren.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie