Uw account is nog niet geactiveerd.

Actueel

 1. duo

  Jongeren worstelen aan alle kanten met verlieservaring

  ‘Of maatschappelijk werk succesvol is of niet, wordt voor meer dan vijftig procent bepaald door de kwaliteit van het contact tussen de maatschappelijk werker en de inwoner,’ zegt Ilja van den Hoek, bestuurder van het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) in Tilburg. ‘Over het algemeen is die kwaliteit het meest gebaat bij elkaar live zien en spreken. Ondanks alle innovatie op digitaal gebied is dit een knelpunt waarvan ik hoop dat die spoedig tot het verleden behoort.’ Volgens haar collega bestuurder Johan van Gurp worstelen veel jongeren met een soort verlieservaring. ‘Zij zijn noodgedwongen meer thuis, kunnen niet sporten, ze verzetten zich tegen regels en voorzorgsmaatregelen en dat hoort in feite ook bij hun ontwikkeling. We vermoeden dat signalen die duiden op problemen van kinderen en jongeren nu minder snel op tafel komen.’ Johan gelooft in de meerwaarde van een tweehoofdige leiding. ‘In andere sectoren zie je dat vaker.’ Ilja vult aan: ‘Je hebt altijd een paar extra ogen en dat kan handig zijn in netelige kwesties.’

 2. Johan André

  Tiel investeert extra in preventie en samenredzaamheid

  Bij Mozaïek werken sociaal werkers zoveel mogelijk op locatie of in de wijken of dorpen. Maar collega’s van ketenpartners en ambtenaren werken thuis en online. ‘Daardoor zijn gemeenten meer op afstand komen te staan en staat de onderlinge samenhang binnen het ambtelijk apparaat nu onder druk,’ zegt Johan Andree, directeur-bestuurder van Mozaïek Welzijn in Tiel. Volgens hem vallen veel netwerkpartijen terug op hun corebusiness. ‘Er vallen gaten in de netwerksamenwerking.’ Dit probleem doet zich volgens Johan vooral voor in kleinere gemeenten. Er gaat ook veel goed. Stichting Mozaïek en hun ketenpartners hebben een breed aanbod van diensten en activiteiten om Tielenaren tijdens de pandemie te ondersteunen. En de gemeente investeert in 2021 extra in preventie en samenredzaamheid.

 3. Annelies Më¶hlmann

  Sociaal werk moet in Outbreak Management Team!

  De toegevoegde waarde van sociaal werk wordt door de overheid steeds meer onderkend. De sector heeft haar waarde in zowel de eerste als in de tweede coronagolf duidelijk aangetoond. ‘Daarom vind ik dat het sociaal werk ook in het Outbreak Management Team vertegenwoordigd zou moeten zijn,’ zegt Annelies Më¶hlmann, directeur-bestuurder van Maatschappelijk Welzijn in Coevorden. Ze maakt zich zorgen om eenzaamheid onder jongeren. ‘Veel jongeren hebben niet genoeg meer aan hun digitale wereld en vereenzamen. Onze jongerenwerkers hebben veel individuele contacten met jongeren, bellen hen, spreken af samen een wandeling te maken zodat jongeren hun verhaal kwijt kunnen.’ De samenwerking met de gemeente is heel goed, zowel op uitvoerings- als op bestuurlijk niveau. Ook de samenwerking met de huisartsen is versterkt. De gemeente zet in op gezondheid in brede zin, wil dit programma doorontwikkelen en daarom hoeft Maatschappelijk Welzijn Coevorden niet te vrezen voor bezuinigingen in 2021.

 4. 078 - Anita Keita Versa_0632 LR

  ‘Je kunt het best wijkgericht, gemeenschapsopbouwend werken’

  Versa Welzijn werkt volgens het Rijnlands model en ABCD in de wijken; twee kanten van dezelfde medaille. Dit houdt onder meer in dat teams zelforganiserend zijn en Versa werkt als een gemeenschap. Dat was een voordeel in de eerste en in de tweede coronagolf. ‘Teams waren zelf aan zet,’ zegt Anita Keita van Versa Welzijn in de Gooi en Vechtstreek. ‘Ze voelden zich vrij om te doen wat nodig was. Ze hoefden niet op een manager of een crisisteam te wachten.’ Ook Versa heeft zichzelf in tijden van corona goed op de kaart gezet. ‘Wij begrijpen dat gemeenten worstelen met tekorten voor jeugdzorg en Wmo, maar proberen gemeenten ervan te overtuigen dat je het best wijkgericht kunt werken, gemeenschapsopbouwend, in plaats van 150 ambulante begeleiders met auto’s door de regio laten rijden om hun geïndiceerde uren af te werken met nul binding met de wijken.’ De grootste uitdaging bij corona is, juist nu, blijven werken aan je visie, met gemeenten en andere partners.

 5. Welzijn BLoemendaal Johan van Buren

  ‘Men beseft het belang van niet alleen zorg, maar ook van Welzijn.’

  Rita Kruik van Welzijn Bloemendaal vertelde in het interview van 1 mei dat ze het Odensehuis, gesloten in de maanden maart en april, weer wilde openen en dat daartoe een protocol moest worden uitgewerkt. Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Bloemendaal voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en eenzame ouderen. ‘We hanteren daar specifieke voorzorgsmaatregelen,’ zegt Johan van Buren, die inmiddels zeven maanden directeur is van de organisatie. Die staat goed op de kaart. ‘De burgemeester heeft een aantal activiteiten bezocht en laat op die manier zijn waardering voor ons werk zien. Men beseft het belang van niet alleen zorg, maar ook van welzijn.’

 6. Welzijnswerk Midden-Drenthe Paul Vlootman

  Sociaal werkers kunnen nu echt hun rol pakken

  Wat zijn overeenkomsten en verschillen in de aanpak van sociaal werk tussen de eerste en de tweede coronagolf? Dat is de centrale vraag in dit interview met Paul Vlootman, directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden Drenthe, die ook in de eerste serie is geïnterviewd. ‘Die verschillen zijn groot, want in het noorden en oosten van het land raakt de tweede coronagolf ons dieper en harder dan de eerste,’ antwoordt Paul Vlootman, directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden-Drenthe. ‘De gemeente is tevreden over onze aanpak. We vertrouwen elkaar, sociaal werkers kunnen echt hun rol pakken en er is geen geneuzel over details.’ Hoeft hij geen bezuinigingen te vrezen? ‘Nee! Sterker nog: we kregen loonindexering zonder harde strijd.’

 7. Marco van Westerlaak portretfoto

  Inspelen op het nieuwe normaal

  ‘Natuurlijk hoor ik prive en ook wel van medewerkers dat ze balen omdat de voetbal niet doorgaat, dat een concert is uitgesteld. Dat voelt iedereen. Maar als specialisten van het dagelijks leven zien zij in elke context mogelijkheden om hun doelgroepen te ondersteunen.’ Aan het woord is Marco van Westerlaak, directeur-bestuurder van Stichting Welzijn West Betuwe. Ook vrijwilligers van zijn organisatie zetten zich extra in. Sommige organisaties in West Betuwe zijn gesloten, maar de zeven hulppunten van Welzijn West Betuwe blijven open. ‘Zo voorkom je veel beweging van de ene naar de andere kern en kun je problemen oplossen vë³ë³r ze groter worden.’

 8. xtra portretfoto Truus van Tiggelen

  Geen sprint maar een marathon!

  ‘Er zijn grote verschillen tussen de eerste en de tweede coronagolf,’ zegt Truus van Tiggelen, directeur van Xtraplus in Den Haag. ‘Tijdens de eerste dachten we dat het om een sprint ging, maar nu weten we dat het om een marathon gaat.’ Gemeenten verwachten dat het sociaal werk weer de dingen doet die het moet doen. ‘De huidige situatie lijkt het nieuwe normaal te worden. Maar dat is het niet!’ Om al het werk goed te blijven doen, maakt Xtraplus extra kosten.

 9. Sofie in rood, klein formaat 2

  In vernetwerking ligt onze kracht!

  Toen ik begin 2020 aan de slag ging als bestuurder van een brede welzijnsorganisatie, had ik nog een beperkt beeld van de omgeving waarin die organisatie zich beweegt. Laat staan hoe complex die omgeving eigenlijk is. Al snel merkte ik dat je aandacht als bestuurder niet alleen op je eigen diensten en mensen gericht is, maar voor een groot deel buiten de randen van je eigen organisatie. Na een paar maanden constateerde ik dat ik zelf al regelmatig in meer dan tien lokale en regionale netwerken participeer. Tel ik de netwerken waaraan mijn collega’s deelnemen daarbij op, dan komen we op meer dan vijfentwintig netwerken! Rond schulden en armoede, huisvesting en gebiedsplanning, rond gezonde levensstijl, onderwijs, sport, nieuwe democratie, en ga zo maar door.

 10. Maria

  Even voorstellen...

  ‘Bijna vijfentwintig jaar werk ik als communicatieadviseur. Ik ben me steeds meer gaan toeleggen op online communicatie en sociale media.’ Aldus Maria Konijnenbelt. Zij is een nieuwe collega op Bureau Verdiwel en houdt zich bezig met het vervolmaken van de nieuwe website en plaatst alle columns, interviews, boekbesprekingen en dergelijke daarop. ‘Ik vind het heel erg leuk om vanuit een communicatiestrategie mee te denken over het vormgeven van een website. Dan gaat het mij niet alleen om hoe die website gebouwd is, maar ook om de structuur en het idee daarachter.’

 11. Lucien Peeters 2020

  Eerste pilot Verdiwel Lab “Netwerksamenwerking in sociaal domein”

  Twee deelnemers presenteren een good practice of een dilemma en gaan daarover met andere deelnemers in discussie. Pieter van den Born (de SMD Zaandam) en Trix Cloosterman (Welzijn De Meierij in Meierijstad) & Erik de Rooij (Farent ’s-Hertogenbosch) verzorgden een pitch waarna deelnemers met elkaar in gesprek gingen. Bestuurslid Lucien Peeters trad op als gespreksleider.

 12. Bas Heijne

  Terugkijken webinar “Onbehagen”

  In juni 2021 vond het webinar 'Onbehagen' plaats. “Onbehagen” van Bas Heijne is een spraakmakende analyse van het fenomeen maatschappelijke onvrede, waarmee het sociaal werk steeds duidelijker wordt geconfronteerd. Niet alleen het populisme, maar ook het neoliberalisme maakt zich volgens Heijne schuldig aan leugens. Toch heeft het neoliberalisme de andere grote ideologieën overleefd en overwonnen, maar de basisprincipes daarvan zouden opgepoetst moeten worden en aangepast aan onze tijd. Panelleden Sofie Vriends, Marc Schats en Wim Bosch zien in alle onbehagen en onvrede wel degelijk aanknopingspunten voor het sociaal werk!

Pagina 10 van 11

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Kennis
 • Ervaring
 • Intervisie
 • Expertise
 • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie